Jorap çap ediji maşynyň gündelik hyzmatyny nädip etmeli?

Hemmelere salam, men Joan.Bu gün printeriň gündelik hyzmatyny nädip etmelidigimizi siziň bilen paýlaşarys.

 

https://youtu.be/tbum-IameDY( baglanyşyga basyň)

 

微 信 截图 _20220527100105

Bilşiňiz ýaly, enjamyň burunlary gymmat bahaly komponentdirsanly çap ediji maşynşonuň üçin olar üçin gündelik hyzmat etmek gaty möhümdir!Mundan başga-da, enjamy bejermek we gündelik ulanmak barada käbir maslahatlary bererin.Şonuň üçin has köp maslahatlary görmek üçin wideo basyň, size peýdaly çözgütler berip, size kömek ederin!

Soragyňyz bar bolsa bize habar iberiň we indiki gezek jogap bermäge synanyşarys.Mazmunymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, kanalymyza ýazylyň, teswirleriňizi ýazyň we bize barmak beriň!Indiki gezek görüşýänçäk!

E-poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz: joan@coloridoprinter.com; joancolorido@gmail.com

Bize jaň edip bilersiňiz:(86) 574 8723 7913

M / WeChat / WhatsApp bilen habarlaşyp bilersiňiz:(86) 13967852601