Sublimasiýa printer enjamy / UNBOXING

Şanhaýdan uly guty geldi, içinde bir maşyn bar ... Geliň, tehnikimiziň nädip ýygnaýandygyny göreliň.Jady!Sublimasiýa printerini gurmak üçin tehnikimiziň ädimini ýerine ýetirip bilersiňiz!

https://youtu.be/lER1a1SPe5s( Görmek üçin baglanyşyga basyň)

微 信 截图 _20220530083717

Mazmunymyzy halaýan bolsaňyz, kanalymyza ýazylyň, teswirleriňizi ýazyň we bize başam barmagyňyzy beriň!Indiki gezek görüşeris, ýigitler!

Sanly çap etmek bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize yzarlamagyňyzy haýyş edýäris, sanly çap etmegiň iň täze habarlaryny size ýetireris.

E-poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz: joan@coloridoprinter.com; joancolorido@gmail.com

Bize jaň edip bilersiňiz:(86) 574 8723 7913

M / WeChat / WhatsApp bilen habarlaşyp bilersiňiz:(86) 13967852601