DTF printer

 • DTF printer

  DTF printer

  Göni göni film printeri, DTF printerinde gysga, häzirki wagtda adamlar tarapyndan giňden tanalýar, sebäbi filmde islendik dizaýny çap edip, soň bolsa göni eşikleriňize, futbolkaňyza we ş.m.
  Mundan başga-da, onuň meşhur bolmagynyň esasy sebäbi, DTF printeri üçin programmanyň çydamlylygydyr.Dizaýnlary islendik material ýüzüne ýetirip bolýardy.
 • 2022 gyzgyn satuw sanly DTF Printer PET film ýylylyk geçiriji printer titreýän poroşok maşynly Tshirt çap ediji maşyn

  2022 gyzgyn satuw sanly DTF Printer PET film ýylylyk geçiriji printer titreýän poroşok maşynly Tshirt çap ediji maşyn

  DTF-Printer CO65-2 Taýýarlanan film pagta, deri we beýleki materiallarda gyzgyn çap edilip bilner Aýratynlyklar (1) Ultra ümsüm demir ýol (2) Leisai Servo Motor (3) EPSONI 3200 Asyl burun (4) Birinji setir esasy akym anakartlar (5) qualityokary hilli, ýokary takyklyk (6) Köp funksiýaly geçiriş (7) Ak syýa aýlanyşygy, garyjy we beýleki funksiýalar ÖNÜMLERINIEC AECRATYNLARY 1 Çap etmegiň usuly CO65-2 2 Çap etmegiň çözgüdi 720dpi * 720dpi / 360dpi * 720dpi 3 QTY 2 4 Ink Digital ýylylyk geçiriji syýa 5 pri ...
 • COFL-65 Univershliumumy futbolka DTF Çap ediji maşyn gyzdyryjy geçiriji PET film printeri sarsdyryjy poroşok maşyny

  COFL-65 Univershliumumy futbolka DTF Çap ediji maşyn gyzdyryjy geçiriji PET film printeri sarsdyryjy poroşok maşyny

  DTF Çap ediş önümleriniň aýratynlyklary Görnüşi: Inkjet printer, DTF printeriň ýagdaýy: Täze ulanylýan pudaklar: Egin-eşik dükanlary, önümçilik zawody, bölek satuw, çaphana dükanlary, mahabat kompaniýasynyň plastinka görnüşi: Kepillik hyzmatyndan soň rulondan çap ediji printer: Wideo tehniki goldaw, onlaýn goldaw, Aretiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty Gelip çykan ýeri: Şanhaý, Hytaý Çap etmegiň ölçegi: 60 sm Awtomatiki baha: Awtomatiki syýa görnüşi: Pigment syýa naprýa: eniýesi: 220V Esasy satuw nokatlary: ... okary ...
 • Sanly eşik çap etmek boýunça hünärmen