Geliň, enjamymyzyň has jikme-jikliklerini göreliň!

https://youtu.be/aAOAkuE_wkk(Görmek üçin baglanyşyga basyň)

微 信 截图 _20220604205014

Mazmunymyzy halaýan bolsaňyz, kanalymyza ýazylyň, teswirleriňizi ýazyň we bize başam barmagyňyzy beriň!Indiki gezek görüşeris, ýigitler!

Sanly çap etmek bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize yzarlamagyňyzy haýyş edýäris, sanly çap etmegiň iň täze habarlaryny size ýetireris.

Biziň bilen gatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

微 信 截图 _20220604205054

E-poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz: joan@coloridoprinter.com; joancolorido@gmail.com

Bize jaň edip bilersiňiz:(86) 574 8723 7913

M / WeChat / WhatsApp bilen habarlaşyp bilersiňiz:(86) 13967852601