ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା!

https://youtu.be/aAOAkuE_wkk(ଦେଖିବାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)

微 信 截图 _20220604205014

ଯଦି ଆପଣ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାନ୍ତୁ!ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖା ହେବ, ବନ୍ଧୁଗଣ!

ଯଦି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ର ସର୍ବଶେଷ ଖବର ଆଣିବା ଜାରି ରଖିବୁ |

ଆମ ସହିତ ତୁମର ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ!

微 信 截图 _20220604205054

ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଇମେଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ: joan@coloridoprinter.com; joancolorido@gmail.com

ଆପଣ ଆମକୁ କଲ କରିପାରିବେ:(86) 574 8723 7913

ଆପଣ ଆମ ସହିତ M / WeChat / WhatsApp ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ:(86) 13967852601