Sublimasiýa printeri

 

Heatylylyk geçiriji printer sublimasiýa printeriniň bir görnüşi hökmünde bellidir.Sublimasiýa syýa we ýyladyş we dizaýny dürli materiallara geçirmek üçin basmak usuly bilen köp funksiýaly printer.
Onuň esasy aýratynlygy, açyk reňkler we baý jikme-jiklikler bilen ýokary hilli yzlary öndürmek ukybydyr.Üstünlikleri:
1. Beýleki çap önümleri bilen deňeşdirilende arzan bahadan
2. Çap edilen şekiliň berkligi, geýeniňizde birnäçe gezek ýuwlandan soň ýitip bilmeýär.
Bu aýratynlyklaryň we artykmaçlyklaryň hemmesi ýylylyk geçiriji printeri egin-eşik, mahabat önümleri, şahsy sowgatlar we dürli matalar ýaly dürli önümlerde çap etmek üçin amatly edýär.Atylylyk geçiriji maşynlar dürli ýüzlerde adaty, uzak möhletli dizaýn döretmek isleýän kärhanalar we şahsyýetler üçin amatlydyr.

 
 • Boýag sublimasiýa printeri 15Heads CO51915E

  Boýag sublimasiýa printeri 15Heads CO51915E

  Boýag sublimasiýa printeri 15 kelle CO51915E boýag sublimasiýa printeri CO51915E 15 Epson I3200-A1 çap kellesini ulanýar, iň çalt çap tizligi 1pass 610m² / sag.Çalt çap etmek tizligi bilen dürli materiallarda çap etmegi üpjün edip biler.Talap boýunça çap etmek bazarda gaty meşhur.Boýag sublimasiýa çap etmek üçin haýsy materiallary ulanyp bolar?Boýag-sublimasiýa dargadylan syýa ulanýar we poliester, denim, kanwada, garylan we beýleki materiallara geçirilip bilner.Diňe bir däl ...
 • Boýag sublimasiýa printeri 8Heads CO5268E

  Boýag sublimasiýa printeri 8Heads CO5268E

  Boýag sublimasiýa printeri 8 kelleler CO5268E Colorido CO5268E boýag-sublimasiýa printeri 8 Epson I3200-A1 çap kellesi, kämilleşdirilen syýa ulgamy we RIP programma üpjünçiliginiň iň soňky wersiýasyny ulanýar.CO5268E köp ýokary derejeli modelleriň konfigurasiýasyna eýedir we ýokary öndürijilikli, tygşytly boýag-sublimasiýa printeridir.Sublimasiýa geçirişiniň çap edilmeginiň artykmaçlyklary Tabak ýasamagyň zerurlygy ýok, diňe çyzgylar düzüň Adaty ýaly tabak ýasamak üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok ...
 • Boýag sublimasiýa printeri 4 kelle CO5194E

  Boýag sublimasiýa printeri 4 kelle CO5194E

  Boýag sublimasiýa printeri 4 kelleler CO5194E Colorido CO5194E boýag-sublimasiýa printeri dokma senagatynyň we boýag-sublimasiýa pudagynyň çap zerurlyklaryna laýyk gelýän ýokary tizlikde 180m² / sag ýetip biler.Yza gaýtarmak ulgamy müşderileriň pikirlerine esaslanyp kämilleşdirildi we kagyzy yza gaýtarmak üçin goşa hereketlendirijiler ulanylýar.Model: COLORIDO CO5194E Sublimasiýa printeri Çap ediji mukdary: 4 Çap etme: Epson I3200-A1 Çap etmegiň ini: 1900mm Çap reňkleri: CMYK / CM ...
 • Boýag-sublimasiýa printeri 3 kelle CO5193E

  Boýag-sublimasiýa printeri 3 kelle CO5193E

  Boýag-sublimasiýa printeri 3 kelleler CO5193E COLORIDO CO5193E termiki sublimasiýa printerini ulanyp, ýörite baýdaklary, şahsy sowgatlary, krujkalary, eşikleri we başgalary çap etmek üçin ulanyň.Bu ýokary öndürijilikli termiki sublimasiýa printeri tagtanyň iň soňky wersiýasyny we Epsom I3200-A1 çap kellesini ulanýar.Mundan başga-da, bu enjamyň daşky dizaýny, has köp ýer tygşytlap biljek häzirki zaman zawodlary üçin örän amatlydyr.Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz • Sanly çap çözgütleriniň 10 ýyllyk hünär kämilligi, throu ...
 • Boýag-sublimasiýa printeri 2Heads CO1900

  Boýag-sublimasiýa printeri 2Heads CO1900

  2Heads CO1900 CO1900 boýag-sublimasiýa printerinde köp mukdarda egin-eşik we bezeg çap edip bilýän iki sany I3200-A1 burun ulanylýar.Iş wagty azaldýar we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrýar, enjamy gözegçiliksiz galdyryp bolýar.Model: COLORIDO boýag-CO1900 Sublimasiýa printeri Çap ediş mukdary: 2 Çap etme: Epson 13200-A1 Çap etmegiň ini: 1900mm Çap ediş reňkleri: CMYK / CMYK + 4 Reňk Max.resolution (DPI): 3200DPI Maks tizlik CMYK: 3pass 64m / h Ink görnüşi: Sublimasiýa syýa, suw esasly doňuz ...
 • Professional Uly Format Roll Ölçeg Kagyz 3D Sublimasiýa Printer Maşyny, atylylyk Press Printer Sublimasiýa

  Professional Uly Format Roll Ölçeg Kagyz 3D Sublimasiýa Printer Maşyny, atylylyk Press Printer Sublimasiýa

  Iň soňky bahasy enjamyň talap edýän garnituralary bilen kesgitlenýär
 • “Epson 5113 Printhead” bilen uly format sublimasiýa printeri

  “Epson 5113 Printhead” bilen uly format sublimasiýa printeri

  Roll to Roll Printer Önümiň beýany Model Kagyz Sublimasiýa Printer-X2 Dolandyryş tagtasy BYHX AN HANSON Alýumin öndürilen printer çarçuwasy / şöhle / wagon Burun görnüşi I3200 Burun beýikligi 2.6mm-3.6mm Iň ýokary çap ediş giňligi 1800mm Inks Sublimasiýa syýa 2 pas / 3 pas / 4 pas 360 * 1200dpi / 360 * 1800dpi / 720 * 1200dpi Rip programma üpjünçiligi Neostampa / PP / Wasatch / mainop Iş gurşawy synagy.25 ~ 30C, çyglylyk 40-60% kondensatsyz elektrik üpjünçiligi Max1.7A / 100-240v 50 / 60Hz Maşyn ölçegiPackage Size 31 ...